Bản đồ Hội Gióng Nam Hồng - Đông Anh  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Bên cạnh lễ hội đền Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, lễ hội Gióng ở Đền Đống Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh cũng diễn ra mang đậm nét văn hóa dân tộc đặc sắc với các chò chơi dân gian, và lễ rước nước, rước ngựa... Đặc biệt, khi đoàn rước đi đến đâu, các gia đình đều bày một mâm lễ vật để dâng lên Đức Thánh Gióng.Cập nhật: 10/10/2012
Lượt xem: 1013
Lên trên